Statuten & ondersteuningsplan

Bestuurlijke inrichting van SWV VO Groningen Stad

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan 2023-2027 SWV VO Groningen Stad
Hieronder de bijlagen bij het ondersteuningsplan. In het plan wordt naar onderstaande bijlagen verwezen.

Bijlagen:

 1. bijlage 0.1 – afkortingen en begrippenlijst
 2. bijlage 0.2 – lijst bijlagen ondersteuningsplan 2023-2027
 3. bijlage 0.3 – samenvatting ondersteuningsplan 2023-2027
 4. bijlage 1.1 – organisatie en bestuur
 5. bijlage 1.2 – kengetallen SWV VO Groningen Stad
 6. bijlage 1.3 – handreiking voor VO scholen OPP en TLV PrO
 7. bijlage 1.4 – handreiking TLV routes
 8. bijlage 1.5 – informatie en samenwerking Visio cluster 1
 9. bijlage 1.6 – informatie en samenwerking Kentalis cluster 2
 10. bijlage 1.7 – privacy en gegevensbescherming
 11. bijlage 3.1 – routekaart naar inclusiever onderwijs
 12. bijlage 3.2 – bestuurlijke kadernota 2022 Op weg naar Inclusiever onderwijs
 13. bijlage 3.3 – format schoolplan Op weg naar Inclusiever onderwijs
 14. bijlage 3.4 – uitwerking 25 verbetermaatregelen SWV VO Stad 2022
 15. bijlage 4.1 – basisondersteuning vs extra ondersteuning
 16. bijlage 4.2 – Preventief Intensief Traject (PIT)
 17. bijlage 4.3 – richtinggevend beleid verwijderen
 18. bijlage 4.4 – brochure ECT SWV VO Groningen Stad
 19. bijlage 4.5 – memo monitor eigenaarschap OPP juni 2022
 20. bijlage 4.6 – matrix maatwerkvoorzieningen
 21. bijlage 5.1 – propositie Een sterke basis door krachtige samenwerking
 22. bijlage 5.2 – Thuiszitterspact 2.0 – 2021-2024
 23. bijlage 5.3 – evaluatie 2de jaar Thuiszitterspact 2.0 januari 2023
 24. bijlage 6.1 – kwaliteitszorg – doelen – eisen – CIIO-maatstaf
 25. bijlage 6.2 – kwaliteitskalender SWV VO Groningen Stad nov 2022
 26. bijlage 6.3 – audits en collegiale visitatie SWV Stad & Ommelanden
 27. bijlage 6.4 – vierjarenmatrix CIIO en thema’s OP 2023-2027
 28. bijlage 7.1 – meerjarenbegroting 2023-2027
 29. bijlage 7.2 – cyclus voor verantwoording
 30. bijlage 7.3 – procuratieschema
 31. bijlage 8.1 – brochure Passend Onderwijs voor ouders VO
 32. bijlage 8.2 – contactadressen externe informatiebronnen voor ouders