Statuten & ondersteuningsplan

Bestuurlijke inrichting van SWV VO Groningen Stad:

Ondersteuningsplan:

Ondersteuningsplan 2019-2023 SWV VO Groningen Stad

Hieronder de bijlagen bij het ondersteuningsplan. In het plan wordt naar onderstaande bijlagen verwezen.

Bijlagen:

 1. bijlage 0.1 – afkortingen en begrippenlijst
 2. bijlage 0.2 – lijst bijlagen ondersteuningsplan 2019-2023
 3. bijlage 1.1 – kernvisie en verdieping en uitwerking visie
 4. bijlage 2.1 – organisatie en bestuur
 5. bijlage 2.2 – communicatiestructuur en -middelen
 6. bijlage 2.3 – kengetallen SWV VO Groningen Stad
 7. bijlage 2.4 – privacy en gegevensbescherming
 8. bijlage 3.1 – handreiking TLV routes
 9. bijlage 3.2 – procedure toelating PrO
 10. bijlage 3.3 – informatie en samenwerking cluster 1
 11. bijlage 3.4 – informatie en samenwerking cluster 2
 12. bijlage 3.5 – handreiking PO-VO betreffende ondersteuning in het VO
 13. bijlage 3.6 – handreiking voor scholen betreffende invoering OPP en TLV PrO
 14. bijlage 4.1 – basisondersteuning vs extra ondersteuning en toedeling OPP’s
 15. bijlage 4.2 – brochure ECT SWV VO Groningen Stad
 16. bijlage 4.3 – definitie en monitoring thuiszitters
 17. bijlage 4.4 – thuiszitterspact
 18. bijlage 4.5 – thuiszitterspact uitwerking 2018-2020
 19. bijlage 4.6 – verzuimstappen
 20. bijlage 4.7 – matrix maatwerkvoorzieningen
 21. bijlage 4.8 – analyse 2de meting juli 2018 basisondersteuning SWV VO Stad
 22. bijlage 4.9 – vragenlijst en resultaten basisondersteuning SWV sep 2017
 23. bijlage 4.10 – VO-VO overdrachtsprotocol SWV VO Groningen Stad
 24. bijlage 5.0 – meerjarenbegroting SWV 2019-2022 versie 9-12-2018
 25. bijlage 5.1 – financiële toelichting bij MJB
 26. bijlage 5.2 – bekostiging – SWV VO Groningen Stad – nov 2018
 27. bijlage 5.3 – beleid OPP’s bovenbouw VMBO per 1-8-18
 28. bijlage 5.4 – procuratieschema
 29. bijlage 5.5 – vergoedingen en kosten verwijzingen – SWV VO Stad
 30. bijlage 5.6 – beleidsnotitie invoering OPP’s
 31. bijlage 5.7 – regelingen transities vo-vo-vso-vo
 32. bijlage 5.8 – memo pilotvoorwaarden
 33. bijlage 6.1 – samenwerking met derden
 34. bijlage 6.2 – AOJ schoolteams
 35. bijlage 6.3 – afstemming onderwijs-gemeenten in RMC
 36. bijlage 6.4 – beleid in de overstap PO-VO
 37. bijlage 6.5 – beleid vergoedingsregeling intelligentietesten
 38. bijlage 6.6 – stappenplan suïcidepreventie
 39. bijlage 6.7 – ondersteuningsstructuur van het VO in relatie tot de Jeugdhulpverlening in Groningen Stad
 40. bijlage 7.1 – factsheet vraag en antwoord voor ouders
 41. bijlage 7.2 – contactadressen externe informatiebronnen voor ouders
 42. bijlage 7.3 – toelatingsbeleid aanmelding 2021-2022 provincie Groningen
 43. bijlage 7.4 – transitiekalender PO-VO provincie 2020-2021
 44. bijlage 7.5 – ouderversie toelatingsbeleid VO aanmelding 2021-2022
 45. bijlage 8.1 – kwaliteitszorg – doelen – eisen – CIIO-maatstaf
 46. bijlage 8.2 – verantwoorden
 47. bijlage 8.3 – cyclus verantwoording
 48. bijlage 8.4 – audits en collegiale visitatie SwV Stad & Ommelanden
 49. bijlage 8.5 – kwaliteitskalender SWV VO Groningen Stad jan 2020
 50. bijlage 8.6 – vierjarenmatrix CIIO en thema’s OP 2019-2023