Links

Links Passend Onderwijs

De volgende links bevatten nuttige informatie over Passend Onderwijs:

Nadere informatie specifiek voor ouders/verzorgers
De school is de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Op de website van het Ministerie van OCW is een aparte pagina met veel gestelde vragen over Passend Onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord

Andere websites waar informatie voor ouders/verzorgers over Passend Onderwijs te vinden is:

In bijlage 7.2 bij het ondersteuningsplan is uitgebreide informatie te vinden over externe instanties betrokken bij ondersteuning aan leerlingen.