Thuiszitterspact 2.0

Focus op schoolaanwezigheid en verbinding onderwijs-jeugdhulp
Op 9 juni 2021 is in het Forum het nieuwe Thuiszitterspact 2.0 ondertekend. Dit nieuwe Pact kent twee pijlers: schoolaanwezigheid (preventie van thuiszitten) en de verbinding onderwijs-jeugdhulp. De volgende partners maken deel uit van het nieuwe Pact: de gemeente Groningen (afdeling DMO en Leerplicht/RMC), samenwerkingsverband PO (regio centraal), samenwerkingsverband VO Groningen Stad, de MBO’s Alfa College, Noorderpoort, Menso Alting en Terra, WIJ Groningen en de GGD Groningen.

“Wie één kind/jongere redt, redt de hele wereld”