Thuiszitterspact 2.0

Focus op schoolaanwezigheid en verbinding onderwijs-jeugdhulp
Het eerste Thuiszitterspact 2018-2020 is uitgebreid geëvalueerd en de aanbevelingen zijn meegenomen in het nieuwe Thuiszitterspact 2.0. Dit nieuwe Pact kent een looptijd van 2021-2024 en bestaat uit twee twee pijlers: schoolaanwezigheid (preventie van thuiszitten) en de verbinding onderwijs-jeugdhulp. De volgende partners maken deel uit van het nieuwe Pact: de gemeente Groningen (afdeling DMO en Leerplicht/RMC), samenwerkingsverband PO (regio centraal), samenwerkingsverband VO Groningen Stad, de MBO’s Alfa College, Noorderpoort, Menso Alting en Terra, WIJ Groningen en de GGD Groningen.

Groningen inspiratieregio ‘Met Andere Ogen’
Sinds dit schooljaar is Groningen met de stuurgroep van het Pact toegetreden als inspiratieregio binnen het programma ‘Met Andere Ogen’. Dit programma is gestart vanuit een verlangen van een brede coalitie vanuit onderwijsveld, jeugdhulp- en zorgbranches, cliënt/ouder-organisaties en VNG, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. De kern van de adviezen is dat er eerder (preventiever) en beter samengewerkt moet worden om alle kinderen de kans te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Het aansluiten van de gemeente Groningen als inspiratieregio Met Andere Ogen leidde tot het volgende nieuwsbericht. Meer informatie over de regio Groningen vindt u op de regiopagina van Met Andere Ogen. Tot slot is door Met Andere Ogen een inspiratiefilmpje ‘Werken met één zorgaanbieder’ gemaakt op de Groninger Buitenschool.

“Wie één kind/jongere redt, redt de hele wereld”