Commissie van Advies

SWV VO Groningen gebruikt de webbased TLV-module van Indigo voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO. De handreiking TLV voor de scholen vindt u hier. Een ingesproken presentatie van de ‘highlights’ van de handreiking en het gebruik van Indigo vindt u hier.

Scholen buiten de provinciegrenzen kunnen via de CvA een account in Indigo aanvragen door dit als verzoek te mailen naar: info@cvagroningen.nl.
In dit verzoek dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen: voornaam, achternaam, functie, school, bestuur, mailadres en telefoonnummer.
Voor meer info zie ook de portal van de drie SWV’s in de provincie Groningen, button ‘Commissie van Advies’.

Hieronder vindt u als ouder de handreiking voor toelating tot het speciaal onderwijs:
Handreiking ouders verwijzing speciaal onderwijs

Contactgegevens van de Commissie van Advies:

Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen
E-mail: info@cvagroningen.nl
Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)