Commissie van Advies

Voor informatie voor ouders over toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs verwijzen we naar de button ‘Commissie van Advies’ op de portal van www.passendonderwijsgroningen.nl

Voor professionals verwijzen we naar de handreiking ‘TLV routes’ in de database bij ‘professional’, kopje ‘algemeen’.

Contactgegevens van de Commissie van Advies:

Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen
E-mail: info@cvagroningen.nl
Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)