Onderzoek kleinschalige onderwijsvormen/maatwerk regulier VO (RuG)

Van 2021-2023 hebben we geïnvesteerd in extra ondersteuning voor hoogfunctionerende leerlingen met internaliserende problematiek in het reguliere voortgezet onderwijs d.m.v. kleinschalige onderwijsvormen (KOV) en maatwerk op de scholen. De RuG heeft onderzoek verricht om te komen tot onderbouwing van deze ondersteuning. Meer lezen? Zie ‘de resultaten van het onderzoek‘ en de ‘infographic‘.