Welkom bij

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

U bent op de site van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad (VO 20.01), het samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs met scholen in de gemeente Groningen en Zuidlaren (gemeente Tynaarlo).

Passend Onderwijs in Nederland

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid. Passend Onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan.

Passend Onderwijs in de regio stad Groningen

Passend Onderwijs wordt o.a. vormgegeven binnen samenwerkingsverbanden (SWV). Het stelsel Passend Onderwijs heeft grote invloed op de manier van samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op in een SWV. In de regio Groningen en Zuidlaren zijn de scholen voor Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4) gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen binnen SWV VO Groningen Stad.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief studiereis Denemarken november 2019

Van 3 t/m 6 november 2019 zijn we in het kader van het Thuiszitterspact met 20 deelnemers vanuit SWV, gemeente ...

Lees verder

Jaarverslag 2018-2019

Het jaarverslag van SWV VO Groningen Stad over schooljaar 2018-2019 vindt u hier.

Lees verder

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van het SWV VO Groningen Stad is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Het jaarverslag is gecontroleerd door ...

Lees verder

Laatste tweets