Welkom bij

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

U bent op de site van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad (VO 20.01), het samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs met scholen in de gemeente Groningen en Zuidlaren (gemeente Tynaarlo).

Passend Onderwijs in Nederland

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Passend Onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan.

Passend Onderwijs in de regio stad Groningen

Motto: ‘Samen, passend, kansrijk’

SWV VO Groningen Stad is een vereniging, bestaande uit de gezamenlijke schoolbesturen voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), in de gemeente Groningen en de regio Zuidlaren. De vereniging is ingericht om:

  • een samenhangend (en dekkend) geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en om leerlingen die extra ondersteuning behoeven, zo passend mogelijk onderwijs aan te bieden.
  • beleid, afstemming, samenhang en aansluiting betreffende de overstap basis- naar voortgezet onderwijs én voortgezet onderwijs naar hogere vormen van onderwijs in de regio vorm te geven. Het betreft hier met name algemene procedures bij de overstap en zaken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen.
  • beleidsmatige samenhang en samenwerking op het gebied van de aansluiting onderwijs en jeugdhulp in de regio te bewerkstelligen.