Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Binnen het SWV is een Ondersteuningsplanraad (OPR) actief. De OPR bestaat uit ouders en medewerkers van de aangesloten scholen en vormen de medezeggenschap binnen het SWV. De belangrijkste taak van de OPR is de instemming op het ondersteuningsplan van het SWV. Meer informatie over de samenstelling van de OPR en het statuut en reglement is hieronder te vinden:

De OPR is te bereiken via het mailadres: opr@swv-vo2001.nl

 

Medezeggenschap personeel (MR-p)

Naast de OPR heeft ons SWV een medezeggenschapsraad (MR-p) voor het personeel wat bij het SWV in dienst is. Zij hebben advies- en instemmingsbevoegdheden indien het om personele zaken binnen het SWV gaat. De MR-p kent een gezamenlijk statuut met de OPR en heeft een eigen MR-reglement.