Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Binnen het SWV is een Ondersteuningsplanraad (OPR) actief. De OPR bestaat uit ouders en medewerkers van de aangesloten scholen en vormen de medezeggenschap binnen het SWV. Meer informatie over de samenstelling van de OPR en het statuut en reglement is hieronder te vinden:

 

Medezeggenschap personeel (MR-p)

Naast de OPR heeft ons SwV een medezeggenschapsraad (MR-p) voor het personeel wat bij het SwV in dienst is. De MR-p kent een gezamenlijk statuut met de OPR en heeft een eigen MR-reglement.