Medezeggenschap

Medezeggenschap in het samenwerkingsverband

Binnen het SWV kennen we twee vormen van medezeggenschap: een Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande uit ouders en medewerkers van de aangesloten scholen/besturen én een Medezeggenschapsraad voor personeel wat bij het SWV in dienst is. In het submenu vindt u vier tabbladen met meer informatie over de beide vormen van medezeggenschap binnen het SWV:

  • Algemeen (OPR & MR-p)
  • Speerpunten OPR
  • Statuut & reglement (OPR en MR-p)
  • Jaaragenda OPR