Leerling- & oudersteunpunt

‘LOS’ is het centrale steunpunt in het samenwerkingsverband voor leerlingen en ouders/verzorgers. In principe is de school waar de leerling naar toe gaat/wil het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder. Maar soms is het verstandig om ook het samenwerkingsverband te betrekken. Dat kan voor leerlingen en ouders op drie manieren:

  1. Direct contact met het Steunpunt ‘LOS’ via steunpunt@swv-vo2001.nl of via het mobiele nummer 06-51 26 29 22 (Annelies Oosterhuis, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). U kunt hier ook een verzoek doen om met een ervaringsdeskundige in contact te komen of een onafhankelijke ouderondersteuner in te schakelen. Deze ouderondersteuner kan u bijv. terzijde staan in gesprekken met school over Passend Onderwijs.
  2. Middels het beveiligde contactformulier. Controleer altijd of uw browser een beveiligde verbinding heeft met swvweb.nl als u het contactformulier invult.
  3. Via het algemene mailadres van het Expertise- en Consultatieteam van het samenwerkingsverband: ect@swv-vo2001.nl).