Speerpunten OPR

Als Ondersteuningplanraad hebben wij een aantal onderdelen van het Ondersteuningsplan waar wij extra aandacht aan besteden. Dit noemen wij onze speerpunten die regelmatig op onze vergaderingen terugkomen.

De drie speerpunten voor het komende jaar zijn:

  • Thuiszitters
  • Good Governance
  • Samenwerking met derden (samenwerking tussen de gemeenten en het SWV op het terrein van zorg en ondersteuning versterken)