Jaarverslag 2020-2021

Het jaarverslag van SWV VO Groningen Stad over schooljaar 2020-2021 vindt u hier.
Het is een beknopt jaarverslag, het uitgebreide bestuursverslag betreft het kalenderjaar.