Algemeen

Alle documenten voor professionals in het kader van Passend Onderwijs algemeen zijn te vinden in de onderstaande database:

Basis- en extra ondersteuning

Jaarkalender SWV

Jaarplan SWV 

Jaarverslag 

Voorbeeldtekst schoolgids/website school  

VSO, Maatwerkvoorzieningen & CvA

Financiële vergoedingen scholen & bekostiging particulier onderwijs

OPP, TLV PrO, pilots & individueel arrangement

Onderwijs(zorg)consulenten & (para)medische ondersteuning

Expertise- & consultatieteam (ECT)

Kwaliteitszorg

Basisondersteuning, ondersteuningsprofiel & ondersteuningsplan voor scholen

Overstap VO-VO

Privacy & Functionaris Gegevensbescherming (FG)

  • Privacyreglement SWV VO Groningen Stad
  • Naast het reglement en de privacyverklaring op de website kent het SWV verschillende interne beleidsdocumenten m.b.t. de AVG. Onze functionaris gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacy-wetgeving. Binnen ons SWV is Henk Leeuwerke als FG aangesteld (contactgegevens: h.leeuwerke@onderwijsgroepnoord.nl; telefoon: 06 – 15 60 36 26). De FG is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het door de AP toegekende FG-nummer is FG008816.