Besturen/scholen

De aangesloten besturen/scholen

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad in de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (vijf postcodes rond Zuidlaren) telt 11 schoolbesturen, 22 scholen met samen 32 vestigingen en bijna 17.000 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Besturen

Scholen

Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs (VGSO) De Steiger – (v)so cluster 3
Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) De Wingerd – (v)so cluster 3 

De Bolster – praktijkonderwijs (pro)

Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland (RENN4) Diamant College – vso cluster 4

Erasmusschool – vso cluster 4

Stichting Openbaar Onderwijs Groningen Harens Lyceum – vmbo/havo/atheneum

Montessori vaklyceum – vmbo

Montessori Lyceum – havo/vwo

Kamerlingh Onnes – vmbo/havo/atheneum

Simon van Hasselt – vmbo

Leon van Gelder – vmbo/havo/vwo

Stadslyceum – vmbo/havo/atheneum

Werkman vmbo Kluiverboom – vmbo

TTS – vmbo/havo/vwo

ISK

Heyerdahl College – praktijkonderwijs (pro) 

Praedinius gymnasium 

Mytylschool ‘Prins Johan Friso’ – (v)so cluster 3

W.A. van Lieflandschool – (v)so cluster 3

Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland Parcival College – vmbo-tl/havo/atheneum
Stichting Gereformeerde Scholen Groep (GSG)
Gomaruscollege – pro/vmbo/havo/atheneum
Stichting Carmel College
Maartenscollege– mavo/havo/atheneum
Vereniging Willem Lodewijk Gymnasium
Willem Lodewijk Gymnasium
Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) CSG Augustinus – vmbo-tl/havo/atheneum

CSG Selion – vmbo-bb, kb en ondersteuningsgroepen vmbo-bb, kb, tl

CSG Kluiverboom – vmbo-bb en kb

CSG Wessel Gansfort – vmbo-tl/havo/atheneum

Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training Sprengen College Wapenveld – vso cluster 4
Stichting ’t Poortje Portalis – locatie Groningen – vso cluster 4