Besturen/scholen

De aangesloten besturen/scholen

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad bestaat uit de gemeente Groningen en Tynaarlo (vijf postcodes rond Zuidlaren). Het SWV VO telt 10 schoolbesturen, 28 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

 

BesturenScholen
Vereniging NoorderbasisDe Steiger - (v)so cluster 3
Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)De Wingerd - (v)so cluster 3
De Bolster – praktijkonderwijs (pro)
Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland (RENN4)Diamant College - vso cluster 4
Erasmusschool - vso cluster 4
Stichting Openbaar Onderwijs GroningenHarens Lyceum - vmbo/havo/atheneum
Montessori vaklyceum - vmbo
Montessori Lyceum - havo/vwo
Kamerlingh Onnes - vmbo/havo/atheneum
Simon van Hasselt - vmbo
Leon van Gelder - vmbo/havo/vwo
Stadslyceum - vmbo/havo/atheneum
Werkman vmbo - vmbo
TTS - vmbo/havo/vwo
ISK - Internationale Schakel Klas
Heyerdahl College - praktijkonderwijs (pro) 
Praedinius - gymnasium
Mytylschool 'Prins Johan Friso’ - (v)so cluster 3
W.A. van Lieflandschool - (v)so cluster 3
Stichting De Vrije School Noord- en Oost-NederlandParcival College - vmbo-tl/havo/atheneum
Stichting Gereformeerde Scholen Groep (GSG)Gomaruscollege – pro/vmbo/havo/atheneum
Stichting Carmel CollegeMaartenscollege - mavo/havo/atheneum
Vereniging Willem Lodewijk GymnasiumWillem Lodewijk Gymnasium - gymnasium
Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG)CSG Augustinus - vmbo-tl/havo/atheneum
CSG Selion - vmbo-bb, kb en ondersteuningsgroepen vmbo-bb, kb, tl
CSG Kluiverboom - vmbo-bb, kb en tl
CSG Wessel Gansfort - vmbo-tl/havo/atheneum
Stichting Elker Jeugdhulp & OnderwijsElker Onderwijs - locatie Groningen - vso cluster 4

 

Websites scholen en ondersteuningsprofielen