Besturen/scholen

De aangesloten besturen/scholen

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad bestaat uit de gemeente Groningen en Tynaarlo (vijf postcodes rond Zuidlaren). Het SWV VO telt 10 schoolbesturen, 31 scholen met samen 34 vestigingen en 16.400 leerlingen (in 2020) voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Hieronder vindt u alle aangesloten besturen en de bijbehorende scholen in een schema. Onder dat schema is een verwijzing naar alle websites van de scholen opgenomen, inclusief het ondersteuningsprofiel.

Bevoegd Gezag Scholen

Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs (VGSO)

De Steiger – (v)so cluster 3
Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) De Wingerd – (v)so cluster 3
De Bolster – praktijkonderwijs
Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, cluster 4  (RENN4) Diamantcollege – vso cluster 4
Erasmusschool – vso cluster 4
Stichting Openbaar Onderwijs Groningen

 

Harens Lyceum – vmbo/havo/vwo
Kamerlingh Onnes – vmbo/havo/vwo
Werkman Stadslyceum – havo/vwo
Montessori lyceum – vmbo tl/havo/vwo
Montessori vaklyceum – vmbo/havo
Werkman vmbo – vmbo
Leon van Gelder – vmbo/havo/vwo
Simon van Hasselt
– vmbo
Heyerdahl
College – praktijkonderwijs
Topsport Talentschool – vmbo/havo/vwo  
Praedinius gymnasium
Internationale Schakelklas (ISK)
Mytyl ‘Prins Johan Friso’
– (v)so cluster 3
W.A. van Lieflandschool – (v)so cluster 3
OPDC – Rebound, Thuiszitters Traject VO (TTVO) en Doorstart (onder verantwoordelijkheid SWV)
Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland Parcival College – vmbo/havo/atheneum
Stichting Gereformeerde Scholen Groep (GSG) Gomarus College
Vondelpad 1-3 – havo/vwo
Vondelpad 2 – vmbo
Magnolia – vmbo/havo/vwo
Lavendelweg – praktijkonderwijs
Stichting Carmel College Maartenscollege– vmbo/havo/vwo
Vereniging Willem Lodewijk Gymnasium Willem Lodewijk Gymnasium
Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) CSG Augustinus – vmbo/havo/vwo
CSG Wessel Gansfort
– vmbo/havo/vwo
CSG Selion
– vmbo
CSG Kluiverboom
– vmbo
Elker Jeugdhulp & Onderwijs

Portalis – vso cluster 4

 

Websites scholen en ondersteuningsprofielen