Contact

Contactgegevens & informatie


Bestuur en directie SWV VO Groningen Stad
Postadres: Postbus 8091, 9702 KB  Groningen

Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven of bij de school waar de leerling is aangemeld. Op het niveau van het Samenwerkingsverband (SWV) zijn er voor scholen en ouders drie toegangen tot informatie beschikbaar. Indien er vragen zijn over:

1.  Toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, de routes en de TLV-formulieren kunt u terecht bij:

Commissie van Advies
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen
Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)
E-mail: info@cvagroningen.nl

2. Complexe casuïstiek, basis- & extra ondersteuning en onafhankelijke ouderondersteuning:

Expertise- en Consultatieteam (ECT)
Het Expertise- & Consultatieteam wordt gevormd door: Jeanet Kooistra, Annelies Oosterhuis, Nel Bakker, Saskia Stellingsma en Hanny Zijlstra. Ze zijn te bereiken via het algemene mailadres: ect@swv-vo2001.nl
Indien er persoonsgegevens gedeeld worden, kan een ouder ook een beveiligd contactformulier invullen. Als professional kunt u een verzoek indienen via dit contactformulier.

3. Beleid & financiën van het SWV:

Bestuur en directie
Bestuur en directie van Samenwerkingsverband VO Groningen Stad wordt tijdelijk gevormd door:
Erik de Graaf (interim directeur-bestuurder).

Bezoekadres: Donderslaan 157a, 9728 KX  Groningen
Postadres: Postbus 8091, 9702 KB  Groningen
Mobiel / e-mail Erik de Graaf: 0031(0)6 – 55 34 82 25 / e.de.graaf@swv-vo2001.nl