Contact

Contactgegevens & informatie

Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven of bij de school waar de leerling is aangemeld. Op het niveau van het Samenwerkingsverband (SwV) zijn er voor scholen en ouders drie toegangen tot informatie beschikbaar. Indien er vragen zijn over:

1.  Toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, de routes en de TLV-formulieren kunt u terecht bij:

Commissie van Advies
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen
Telefoonnummer: 050 – 520 91 20 (alle dagen bereikbaar van 9.00-16.30 uur)
E-mail: info@cvagroningen.nl

2. Complexe casuïstiek, basis- & extra ondersteuning en onafhankelijke ouderondersteuning:

Expertise- en Consultatieteam
Het Expertise- & Consultatieteam wordt gevormd door: Janet Kooistra, Annelies Oosterhuis, Marijke de Ruiter en Hanny Zijlstra. Ze zijn te bereiken via het algemene mailadres: ect@swv-vo2001.nl

3. Beleid (incl. financiën) van het SwV:

Directie
De directie van het samenwerkingsverband VO Stad Groningen wordt gevormd door:
Jan Houwing (directeur) & Erik de Graaf (adjunct-directeur).

Bezoekadres: Donderslaan 157A, 9728 KX  Groningen
Postadres: Postbus 744, 9700 AS  Groningen
Mobiel / e-mail Jan Houwing: 0031(0)6 – 13 44 76 59 / j.houwing@swv-vo2001.nl
Mobiel / e-mail Erik de Graaf: 0031(0)6 – 55 34 82 25 / e.de.graaf@swv-vo2001.nl