Contact

Contactgegevens & informatie


Bestuur en directie SWV VO Groningen Stad
Postadres: Postbus 8091, 9702 KB  Groningen

Vragen over ondersteuning kunnen bij voorkeur worden gesteld aan de school waar de leerling is ingeschreven of bij de school waar de leerling is aangemeld. Op het niveau van het Samenwerkingsverband (SWV) zijn er voor scholen en ouders vier toegangen tot informatie beschikbaar. Indien er vragen zijn over:

1.  Toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, de routes en de TLV-formulieren kunt u terecht bij:

Commissie van Advies
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen
Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)
E-mail: info@cvagroningen.nl

2. Complexe casuïstiek, basis- & extra ondersteuning en onafhankelijke ouderondersteuning:

Expertise- en Consultatieteam (ECT)
Het Expertise- & Consultatieteam wordt gevormd door: Jeanet Kooistra, Annelies Oosterhuis, Nel Bakker, Saskia Stellingsma en Hanny Zijlstra. Ze zijn te bereiken via het algemene mailadres: ect@swv-vo2001.nl
Indien er persoonsgegevens gedeeld worden, kan een ouder ook een beveiligd contactformulier invullen. Als professional kunt u een verzoek indienen via dit contactformulier.

3. Beleid & financiën van het SWV:

Bestuur en directie
Bestuur en directie van Samenwerkingsverband VO Groningen Stad wordt gevormd door:
Peter Oostra (directeur-bestuurder) & Erik de Graaf (adjunct-directeur).

Bezoekadres: Donderslaan 157a, 9728 KX  Groningen

Postadres: Postbus 8091, 9702 KB  Groningen

Mailadres voor facturen: facturen.swv@o2g2.nl

Mobiel / e-mail Peter Oostra: 0031(0)6 – 36 34 58 92 / p.oostra@swv-vo2001.nl
Mobiel / e-mail Erik de Graaf: 0031(0)6 – 55 34 82 25 / e.de.graaf@swv-vo2001.nl

4. Leerling- & Oudersteunpunt ‘LOS’ van het SWV:

‘LOS’ is het centrale steunpunt in het samenwerkingsverband voor leerlingen en ouders/verzorgers. Dit steunpunt kent drie functies: informeren en adviseren, steunen & begeleiding bieden en signaleren (luisteren naar en ontwikkelen met de ervaringen van ouders en leerlingen). Voor meer informatie zie de aparte pagina op onze website: https://www.swv-vo2001.nl/steunpunt-leerling-ouder/