Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven SWV VO Groningen Stad

We gaven vanuit het SWV nieuwsbrieven uit in twee versies: één voor professionals en medezeggenschap en één voor ouders/verzorgers. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven voor professionals, medezeggenschap en ketenpartners:

Nieuwsbrieven paramedisch team

Scholen binnen het SWV kunnen kosteloos gebruikmaken van expertise van het paramedisch team: