Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven SWV VO Groningen Stad

We gaven in het verleden vanuit het SWV nieuwsbrieven uit in twee versies: één voor professionals en medezeggenschap en één voor ouders/verzorgers. Op dit moment geven we alleen nieuwsbrieven uit voor professionals, medezeggenschap en ketenpartners. De nieuwsbrieven vindt u hieronder:

Nieuwsbrieven paramedisch team

Scholen binnen het SWV kunnen kosteloos gebruikmaken van expertise van het paramedisch team: