Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u verschillende nieuwsbrieven. Door het samenwerkingsverband zelf uitgegeven, maar ook nieuwsbulletins van stakeholders en ketenpartners. De nieuwsbrieven van het Thuiszitterspact 2.0 staan op de pagina van het Pact.

Nieuwsbrieven SWV VO Groningen Stad

We gaven in het verleden vanuit het SWV nieuwsbrieven uit in twee versies: één voor professionals en medezeggenschap en één voor ouders/verzorgers. Op dit moment geven we alleen nieuwsbrieven uit voor professionals, medezeggenschap en ketenpartners.

Oudere nieuwsbrieven kunt u vinden in het archief.

Nieuwsbulletins toekomstagenda ‘inclusiever onderwijs’ in de provincie Groningen

De schoolbesturen VSO en PrO en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen werken met elkaar aan een gezamenlijke meerjarige agenda voor toekomstbestendig inclusiever onderwijs (voorheen toekomstagenda vso-pro).