Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u verschillende nieuwsbrieven. Door het samenwerkingsverband zelf uitgegeven, maar ook nieuwsbulletins van stakeholders en ketenpartners. De nieuwsbrieven van het Thuiszitterspact 2.0 staan op de pagina van het Pact.

Nieuwsbulletins toekomstagenda ‘inclusiever onderwijs’ in de provincie Groningen

De schoolbesturen VSO en PrO en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen werken met elkaar aan een gezamenlijke meerjarige agenda voor toekomstbestendig inclusiever onderwijs (voorheen toekomstagenda vso-pro).