Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u verschillende nieuwsbrieven. Door het samenwerkingsverband zelf uitgegeven, maar ook nieuwsbulletins van stakeholders en ketenpartners. De nieuwsbrieven van het Thuiszitterspact 2.0 staan op de pagina van het Pact.

Nieuwsbulletins toekomstagenda PrO-VSO in de provincie Groningen

De schoolbesturen VSO en PrO en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen werken met elkaar aan een gezamenlijke meerjarige agenda voor toekomstbestendig voortgezet specialistisch onderwijs. Doel is om te (blijven) zorgen voor goed en thuisnabij onderwijs voor leerlingen die aangewezen zijn op onderwijs in specialistische voorzieningen in de provincie, waarbij het perspectief van de leerling leidend is.