Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u verschillende nieuwsbrieven. Door het samenwerkingsverband zelf uitgegeven, maar ook nieuwsbulletins van stakeholders en ketenpartners. De nieuwsbrieven van het Thuiszitterspact 2.0 staan op de pagina van het Pact.

Nieuwsbrieven SWV VO Groningen Stad

We gaven in het verleden vanuit het SWV nieuwsbrieven uit in twee versies: één voor professionals en medezeggenschap en één voor ouders/verzorgers. Op dit moment geven we alleen nieuwsbrieven uit voor professionals, medezeggenschap en ketenpartners.

Oudere nieuwsbrieven kunt u vinden in het archief.

Nieuwsbulletins toekomstagenda PrO-VSO in de provincie Groningen

De schoolbesturen VSO en PrO en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen werken met elkaar aan een gezamenlijke meerjarige agenda voor toekomstbestendig voortgezet specialistisch onderwijs. Doel is om te (blijven) zorgen voor goed en thuisnabij onderwijs voor leerlingen die aangewezen zijn op onderwijs in specialistische voorzieningen in de provincie, waarbij het perspectief van de leerling leidend is.