Hoogbegaafdheid

Gedurende de periode van de subsidie hoogbegaafdheid (2019-2023) hebben we een aparte pagina ingericht voor het thema hoogbegaafdheid. Op deze pagina zijn relevante documenten te vinden voor de professionals van de scholen.

Subsidieaanvraag hoogbegaafdheid
Het SWV heeft eind maart 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW & VWS. De aanvraag vindt u hier.

Pilots & aandachtsfunctionarissen hoogbegaafdheid schooljaar 2020-2021
Het besluit over de toekenning van de inzet en pilots hoogbegaafdheid voor schooljaar 2020-2021 vindt u hier. De kartrekkers en aandachtsfunctionarissen hoogbegaafdheid op de scholen vindt u hier.

Jaarverslag hoogbegaafdheid


Nieuwsbrieven hoogbegaafdheid