Hoogbegaafdheid

Gedurende de periode van de subsidie hoogbegaafdheid (2019-2025) hebben we een aparte pagina ingericht voor het thema hoogbegaafdheid. Op deze pagina zijn relevante documenten te vinden voor de professionals van de scholen.

Subsidieaanvraag hoogbegaafdheid 2023-2025
Het SWV heeft in september 2023 een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW & VWS, deze aanvraag is toegekend. Het acitivteitenplan 2023-2025 welke is ingediend in het kader van de subsidie vindt u hier.

Door meerdere AFHB-ers zijn er afgelopen schooljaar 2023-2024 thema’s uitgewerkt. De uitkomsten werden gedeeld met de gehele groep AFHB-ers. Hierbij twee van de powerpoints die aan bod zijn gekomen.

  1. Scholing HB
  2. HB en onderpresteren

 

 

 

Pilots & inzet hoogbegaafdheid en aandachtsfunctionarissen HB 2019-2023
Het besluit over de toekenning van de inzet en pilots hoogbegaafdheid voor schooljaar 2020-2021 vindt u hier. De toekenning voor schooljaar 2021-2022 vindt u hier. Voor schooljaar 2022-2023 is er een gecombineerd besluit genomen over pilots vmbo-pro en de inzet/pilots hoogbegaafdheid. Het besluit en de onderliggende adviezen vindt u hier.
De kartrekkers en aandachtsfunctionarissen hoogbegaafdheid op de scholen vindt u hier.

Jaarverslagen/evaluaties hoogbegaafdheid


Nieuwsbrieven hoogbegaafdheid

Scholing hoogbegaafdheid

In het kader van de subsidie hoogbegaafdheid zijn aan de aandachtsfunctionarissen hoogbegaafdheid van alle VO scholen (en belangstellende collega’s) twee scholingen over het onderwerp hoogbegaafdheid aangeboden. Op 26 november 2020 met het thema: algemene informatie en theorie over hoogbegaafdheid. Op 28 januari 2021 een verdieping met als thema: dubbel bijzondere leerlingen en drop-outs.

De scholingen werden online verzorgd door Elly Gerritsen-Kornet en Hedi Penz van Novilo/VO-op niveau (http://www.novilo.nl/​). Naar aanleiding van de scholing zijn er een aantal links gedeeld. Zie hieronder:

Hoogbegaafdheid algemeen:

Onderpresteren:

https://www.youtube.com/watch?v=IvV5SaX6ED0 (het verhaal van de cheetah)

Differentiëren, compacten en verrijken:

Dubbel bijzonder en drop-out:

https://www.npo3.nl/tygo-in-de-psychiatrie/19-12-2019/VPWON_1308525 (Tygo in psychiatrie over misdiagnoses)

boekentip: Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid – James Webb e.a.