Nieuws

Expertise- en consultatieteam

Doelstelling van het ECT is de school ondersteunen bij de kwaliteitszorg op het gebied van de ondersteuning. Ook kan het ...

Lees verder

Afkortingen en begrippenlijst

We kunnen ons voorstellen dat het u duizelt van alle afkortingen binnen Passend Onderwijs. We hebben voor u de afkortingen ...

Lees verder