Jaarverslag 2019-2020

Het jaarverslag van SWV VO Groningen Stad over schooljaar 2019-2020 vindt u hier.
Het is een beknopt jaarverslag, het uitgebreide jaarverslag betreft het kalenderjaar.