Ondersteuningsplan

Het onderstaande definitieve ondersteuningsplan is in december 2015 naar de Inspectie gestuurd. Dit plan geldt voor een periode van vier jaren en wordt in schooljaar 2018-2019 geactualiseerd.

In de blauwe menubalk hierboven is het item ondersteuningsplan opgenomen. Daarin alvast de bijlagen bij het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 t.b.v. de gesprekken in AB, DB en OPR.