Ondersteuningsplan

Het onderstaande definitieve ondersteuningsplan is in december 2015 naar de Inspectie gestuurd. Het is geldig voor vier jaren en zal in schooljaar 2018-2019 worden geactualiseerd.

In de blauwe menubalk hierboven is het item ondersteuningsplan opgenomen. Daarin alvast de bijlagen bij het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023 t.b.v. de gesprekken in AB, DB en OPR.