Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van het SWV VO Groningen Stad is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Het jaarverslag is gecontroleerd door de accountant. Het jaarverslag en de accountantsrapportage zijn te vinden bij ‘professional’ onder het tabblad ‘algemeen’.