Jaarverslag 2018

Onlangs is het jaarverslag 2018 van het SWV VO Groningen Stad door het AB goedgekeurd. Het jaarverslag is gecontroleerd door de accountant. Het jaarverslag en de accountantsrapportage zijn te vinden bij ‘professionals’.